Sedan starten 1994 har vi genomfört följande seminarier:

 • Från kvark till levande cell –94
 • Energi nu och i framtiden -94
 • Den gränslösa fysiken -95
 • Människa i förändrad natur -95
 • Elementarpartikelfysikens kosmos -96
 • Miljöfysik -96
 • Miljövetenskap –97
 • Kärnenergi –98
 • Att se det osynliga –98
 • Strålning -99
 • PANIC´99 (Particles And Nuclei International Conference) -99

Ångströmlaboratoriet står klart och seminarierna hålls där

 • Fysiken i det nya millenniet -00
 • Den nya naturläran -01
 • Energi och Miljö -01
 • Modern Medicinsk fysik -02
 • Atmosfären, Rymden och Jordens klimat -02
 • Framtidens energi- och tekniksystem -03
 • Den levande matematiken -03
 • Det livsviktiga vattnet -04 Se program
 • Nanoteknik -04 Se program
 • Hållbar energi -05 Se program
 • 100 år med Albert Einstein -05 Se program
 • Bioenergins möjligheter i Sverige – vad vet vi om dess hållbarhet och tillgänglighet -06 Se program
 • Växthuseffekten – vad är naturliga och onaturliga förändringar? Ett seminarium om vad vi egentligen vet om klimatförändringarna och dess konsekvenser – 06 Se program
 • Energi- och matproduktion för hållbart klimat -08 Se program
 • Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp -10 Se program
 • Hållbart samhälle - hur skapar vi tillväxt med nya arbetstillfällen på en begränsad planet? -12 Se program
 • Jordklotets resurser.Hur skapar vi människor förutsättningar för det hållbara samhället? Om utveckling av arbetssätt, teknik, material och återvinning av resurser - 13 Se program
 • Vår tids globala utmaning. Hur skapar vi hållbara material? -13 Se program
 • Hållbar utveckling i informationssamhället -14 Se program

Extra information